Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp.

1. Mua sắm trực tuyến tại website Sagatex dữ liệu của tôi có được bảo vệ không?
  • Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được mã hóa và bảo mật tuyệt đối.
  • Xem thêm CHÍNH SÁCH BẢO MẬT