Sagatex

BA WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA SAGATEX

Sagatex cung cấp sản phẩm trực tiếp từ nhà máy đến khách hàng.

Quý khách lưu ý: Sagatex không cung cấp hàng hoá qua bất cứ kênh trung gian phân phối nào.

Sagatex có 3 website chính thức, ngoài các website dưới đây, Sagatex KHÔNG cung cấp hàng hóa trên bất cứ website nào khác.

www.sagatexvietnam.com.vn (khách hàng khách sạn dự án, trang hiện tại bạn đang xem)

www.sagatexvietnam.online (Đặt hàng trực tuyến) 

www.sagatexvietnam.com (xuất khẩu)

Danh mục sản phẩm của Sagatex