CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG SAGATEX

Quý khách có quyền đổi hoặc trả hàng với các trường hợp cụ thể

Trường hợp 1: Hàng bị hư hỏng, bị lỗi hoặc bị dơ trong quá trình vận chuyển, quý khách được đổi hàng 100% miễn phí giao hàng cả 3 công đoạn:

 • Từ Sagatex đến nhà khách hàng (giao lần 1)
 • Từ nhà khách hàng đến Sagatex (trả lại hàng)
 • Từ Sagatex đến nhà khách hàng (giao lần 2 để đổi hàng)
  Nhận ngay báo giá ưu đãi & chiết khấu cao

Trường hợp 2: hàng hóa không bị lỗi, nhưng quý khách muốn đổi hoặc trả lại quý khách vui lòng trả chi phí vận chuyển 2 công đoạn:

 • Từ nhà khách hàng đến Sagatex (trả lại hàng)
 • Từ Sagatex đến nhà khách hàng (giao lần 2 để đổi hàng)

Trường hợp 3: Hàng hóa bị giao lộn do lỗi của nhân viên Sagatex, quý khách được đổi hàng 100% miễn phí giao hàng cả 3 công đoạn:

 • Từ Sagatex đến nhà khách hàng (giao lần 1)
 • Từ nhà khách hàng đến Sagatex (trả lại hàng)
 • Từ Sagatex đến nhà khách hàng (giao lần 2 để đổi hàng)

Điều kiện đổi trả:

 • Hàng chưa sử dụng
 • Hàng chưa giặt ủi
 • Hàng vẫn còn bao bì đầy đủ
 • Hàng không bị dơ